Vid akuta tandbesvär

Vi utreder och behandlar olika typer av tandbesvär, tex tandvärk, ilningar eller utslagna tänder.

Akut tandvård

I samband med att du söker akut tandvård kommer tandläkaren fokusera på det specifika problemet som du söker hjälp för, ställa en diagnos (undersökning på enskild tand) och sedan åtgärda det.

När behöver du söka akut tandvård?

Man kan behöva (rekommenderas att) söka akut tandvård vid:

  • svullnad
  • plötslig smärta
  • feber i samband med tandvärk eller svullnad
  • lösa tänder
  • flisor som lossnat
  • blödande eller besvärande tandkött

Ring till kliniken på: 0159–12 007 för aktuell information om öppettider.

 Välkommen!