Våra priser

Vad ditt tandläkarbesök kommer att kosta beror på en rad olika faktorer, bland annat din ålder, behandlingens omfattning och försäkringskassans ersättningsnivå påverkar priset.

Du är hjärtligt välkommen till oss för en undersökning, så får du en individuell behandlingsplan och ett detaljerat kostnadsförslag!

Statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar; ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag.

Till och med det året du fyller 23 så har du fri tandvård på Folktandvården då du fortfarande räknas som ”barn”. Många unga vuxna väljer trots detta att ändå få behandling hos oss. Kontakta oss i förväg så informerar vi dig om vilken betalningsmodell som gäller i just ditt fall.

Tandvårdsbidraget

Den 1 juli varje år förnyas ditt bidrag hos försäkringskassan. Detta bidrag behöver du inte ansöka om hos din tandläkare utan din behandlare har koll på detta genom sitt journalsystem.

Bidragets storlek bestäms av din ålder:

 • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 600 kronor per år.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande genom ersättning direkt till din tandläkare. Högkostnadsskyddet utgår automatiskt och du som patient behöver inte aktivt göra något för denna ersättning.

Referenspriset

Referenspriset är det pris som försäkringskassan utgår ifrån när de ersätter din tandläkare. Referenspriset är bestämd av staten. Observera att referenspriset oftast skiljer sig åt från tandläkarens faktiska priser. Tandläkaren är heller inte bunden att följa referenspriset. Ibland kan tandläkarens priser vara högre och ibland kan det vara lägre än referenspriserna, men oavsett detta utgår försäkringskassan alltid från de statliga referenspriserna.

Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?

 • Du som patient måste själv betala kostnader, enligt referenspriser, upp till 3000 kr.
 • Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr, av referenspriset, ersätts med 50 % av försäkringskassan.
 • Kostnader från 15 000 kr och högre, av referenspriset, ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag

Detta bidrag är för personer som lider av sjukdomar eller funktionsnedsättningar som i sin tur kan försämra tandhälsan. Därför kan förebyggande tandvård öka chansen för att behålla en god tandhälsa. För att kunna ta del av detta bidrag behövs det ett läkarintyg på att personen lider av sjukdomen.

Följande sjukdomar kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös Colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation