Våra behandlingar

Visste du att du som är mellan 23 och 29 år eller över 75 år får 600 kronor per år att använda till tandläkarbesöket? Du som är mellan 30 och 74 år får 300 kronor per år. Pengarna dras automatiskt från din räkning efter besöket.

Dessutom finns ett högkostnadsskydd för alla. Det innebär att du står för hela beloppet upp till 3.000 kronor. Kostnaden utöver det (upp till 15.000 kronor) betalar du hälften av. Överstiger kostnaden för behandlingen 15.000 kronor betalar du endast 15% av det överskjutande beloppet. Kostnaden beräknas utifrån statligt fastställda referenspriser. Om din tandläkares pris är högre får du själv betala mellanskillnaden.

Läs mer om våra olika behandlingar här:

AirFlow är ett effektivt sätt att rengöra tänderna och få bort missfärgningar som tandborsten i många fall inte får bort. En tandhygienist, tandläkare eller profylaxsköterska putsar, polerar och blästrar dina tänder med en saltlösning. Behandlingen tar cirka 20 minuter och är i princip helt smärtfri.

Man kan behöva (rekommenderas att) söka akut tandvård vid:

  • svullnad
  • plötslig smärta
  • feber i samband med tandvärk eller svullnad
  • lösa tänder
  • flisor som lossnat
  • blödande eller besvärande tandkött

I samband med att du söker akut tandvård kommer tandläkaren fokusera på det specifika problemet som du söker hjälp för, ställa en diagnos (undersökning på enskild tand) och sedan åtgärda det.

Amalgam är ett ämne som sedan år 2009 är förbjudet att använda i Sverige. Från 50-talet och fram till 80-talet användes amalgam inom tandvården, i syfte att laga trasiga eller karierade tänder.

Anledningen till att amalgam förbjöds är dock främst av miljöskäl och inte av hälsoskäl. Förutom att komposit som dagens lagningar skapas av är bättre för miljön fäster det också lättare på tanden. Tack vare det går mängden tandsubstans som behöver avlägsnas att minska.

Då behöver du ta bort amalgam

En lagning med amalgam håller i omkring fyrtio år. Eftersom amalgambehandlingar främst genomfördes på 80-talet är det många människor som i dag behöver ersätta lagningar som går sönder. Amalgam tenderar att expandera med tiden och eftersom mycket av tanden är bortslipat kan tanden lätt spricka. Vissa genomgår en total amalgamsanering för att sedan ersätta alla amalgamlagningar i munnen med kompositlagningar (se lagningar) eller kronor (se protetiska behandlingar)

Är amalgam farligt?

Många patienter är rädda för att amalgamet ska vara farligt för deras välmående. Amalgam innehåller kvicksilver, vilket kan vara farligt. Kvicksilver är ett metalliskt grundämne. Det är dock endast när amalgamet utsätts för högre värme eller yttre påfrestningar som det utsöndrar kvicksilver. Det har visat sig att personer som har amalgamlagningar har en högre halt av kvicksilver i blodet än personer som inte har lagningar av amalgam. Personer som gnisslar tänder och har amalgamlagningar har en ännu högre halt i kroppen. Studier visar dock på att ingen av dessa halter är tillräckligt hög för att vara skadlig för hälsan.

Vi erbjuder klinikbehandling och vi framställer individuellt anpassade blekskenor för dig som du kan använda hemma. Vi rekommenderar att du genomför en undersökning innan behandlingen för att säkerställa att tänderna är friska och kan genomgå en tandblekning.

Tandblekningens resultat påverkas av tandens ursprungliga färgnyans och dess missfärgningar. Tandblekningens hållbarhet är beroende av faktorer som hur väl du sköter dina tänder samt kost-, nikotin-, och läkemedelsvanor.

Vi använder oss av tandblekningssystemet Philips Zoom. Behandlingen tar ungefär 90 minuter och börjar med att en pH-booster gel appliceras på tänderna. Efter det appliceras själva blekningsgelen som är EU-kompatibel. Gelen aktiveras med hjälp av en WhiteSpeed-lampa. Efter blekningen gör vi avtryck till blekskenor om så önskas.

Tandlossning – parodontit beror på inflammation i tandens fästeapparat. Inflammation orsakas av bakterier och kan därför förebyggas av god tandhygien. Vid misstanke om någon form av tandlossning görs en bedömning för att behandla på bästa möjliga sätt.

Typiska symptom för tandköttsinflammation är:

  • blödande tandkött vid tandborstning
  • uppsvullnat tandkött
  • blankt, ömt och rött tandkött
  • rörliga tänder

Ju tidigare behandlingen mot tandlossning påbörjas, desto större chanser att återfå frisk vävnad runt tänderna. Den bästa möjligheten att får stopp på inflammationen är extra tandvård i några veckor. Om tandköttsinflammationen inte har gått över efter en vecka bör du uppsöka en tandläkare.

Varför får man tandlossning?

Om någon i din familj har drabbats av tandlossning bör du vara extra uppmärksam. Tandlossning är nämligen en genetisk, ärftlig sjukdom. Hälften av alla som drabbas av parodontit är dessutom rökare.

När en tandköttsinflammation har lett till tandlossning (parodontit) innebär det att tandköttsfickorna har skadats. En frisk tandköttsficka är 1–4 mm djup medan en som har drabbats av parodontit kan ha ett fickdjup på över 4 mm. De skadade fickorna är ofta väldigt infekterade. Förlusten av tandfästet når till slut rotspetsen, vilket gör tanden rörlig.

Ju tidigare tandlossningen upptäcks och behandlas, desto bättre prognos och utfall. Vid undersökning hos oss tittar vi på att ditt tandkött är friskt och mår bra samt mäter tandköttsfickorna.

Övriga frågor och tips – Hos oss kan du få information om allt kring tandvård och behandlingar. Tveka inte att fråga!

För att undvika tandlossning och inflammation i tandköttet behöver tandsten tas bort. Vid tandstensborttagningen avlägsnar vi tandsten och rengör tänderna.
Du kan själv förebygga tandsten med god tandvård men de allra flesta behöver ta bort tandsten regelbundet. Hur ofta du behöver denna behandling är individuellt och rekommenderas av tandläkaren. Behandlingen sker generellt utan bedövning.

Undersökningens syfte är att ta reda på hur din munhälsa ser ut. Ju tidigare en sjukdom upptäcks, desto lättare är den att behandla. Därför är det bra att du går på undersökningar regelbundet.

Vid undersökningstillfället tas erforderliga röntgenbilder för att se det vi inte ser med blotta ögat. Därefter undersöks även käkleder (se bettfysologi), munslemhinnor och tandköttsfickor (se tandlossningssjukdommar).

Efter undersökningen får du reda på resultatet och ibland kan du behöva ytterligare benhandling (tillexempel tandstensborttagning eller lagning av en tand). Dessutom får du även råd om vilka preventiva åtgärder du kan vidta för att för att bibehålla en god munhälsa i framtiden.

En tandfyllning ersätter den del av tanden som försvinner när till exempel ett hål uppstår eller en flisa försvinner på en tand. Dagens fyllningsmaterial är oftast naturligt vita och framställs med ett material som heter komposit.

Oral protetik är ämnesområdet som representerar rehabilitering inom tandvården. Med det menas att man, med någon form av protes, ersätter en förlorad vävnad. Oftast åsyftas behandling för att ersätta en del av en tand, eller som ersättning för en eller flera tandförluster. En tandersättning kan behövas till följd av karies, parodontit (tandlossning), andra infektioner i eller runt tändernas rötter, avsaknad av tandanlag, olycksfall med mera.

Målet med en protetisk rehabilitering, oavsett omfattningen, är att återställa till en normal tuggfunktion och ett normalt utseende. Partiell eller total tandlöshet är ett allvarligt funktionellt och socialt handikapp. De protetiska tandersättningarna kan vara fasta eller avtagbara. Fasta ersättningar på egna tänder utgörs av kronor eller broar. Fasta ersättningar kan även vara förankrade på implantat (se implantatbehandlingar). En avtagbar tandprotes kan utgöras av en hel över- eller underkäksprotes som ersätter en hel tandrad, eller en partialprotes som ersätter en eller flera tänder i samma käke.

Märker du att du biter ihop hårt eller gnisslar tänder? Vaknar upp med huvudvärk eller ömma käkar kan det vara täcken på att du behöver göra något åt det.

Bettfysiologiska behandlingar handlar om att påverka bettet i positiv bemärkelse. Antingen genom att avlasta bettet med hjälp av bettskena eller göra justeringar på en eller flera tänder.

Vid behov samarbetar vi med Södertälje Naprapat Center >https://www.naprapat-abrahamsson.se/

Syftet med implantat är att ersätta en eller flera tänder som du har förlorat av exempelvis tandröta, tandköttssjukdom eller trauma. Inplantat är en artificiell rot av metallen titan som fästs i käkbenet. Ovan på roten monterar man på en krona eller brygga, beroende på vad som är nödvändigt. Denna behandling sker vanligtvis med lokalbedövning.

Fördelarna med tandimplantat är många. Tillskillnad från andra proteser fästs implantatet i käkbenet, vilket underlättar tuggande samt att du inte behöver oroa dig för att tänderna ska lossna. En ytterligare fördel är att man inte behöver slipa på närliggande tänder.

Innan implantatet sätt in gör tandläkaren en undersökning av tandkött, käkben och tänder för att säkra att ingreppet kan genomföras väl. Tandläkaren tar även röntgenbilder för att planera behandlingen.

Därefter får du en ny tid där tandläkaren borrar ett litet skruvhål i käkbenet, där implantatet skruvas fast som en sockel i hålet och förses med en täckskruv. Därefter sys tandköttet ihop över implantatet. Inläkningen tar ca tre månader. Efter den perioden kommer du tillbaka till kliniken där vi tar avtryck som vi sedan skickar till tandtekniker som framställer en/flera tand/tänder individuellt anpassade för dig.

Implantaten håller oftast livet ut beroende på var de sitter och hur du sköter din munhygien.

En rotfyllning, även kallad endodonti, är en behandling mot inflammationer längre ner i tandroten. Oftast är det orsakat av karies som spridit sig ner i roten och pulpan (tandnerven). Vi samarbetar med en endodontist för att tillmötesgå de behoven hos våra patienter.

Vi kan operera eller dra ut besvärande visdomständer, antingen innan de kommit fram eller om de inte får plats i käken. Vi kan även utföra mer komplicerade tanduttagningar som inte är visdomständer. Vi utför även i viss mån mjukvävnads kirurgi.